تجهیزات مهندسی

تجهیزات هیدروگرافی و نقشه برداری شرکت دریا نقشه پارسیان

GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5700 ساخت آمریکا

 

GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5800 همراه با رادیـو مـودم 35 Wat جهت برداشت به روش RTK ساخت آمریکا
جهت هیدروگرافی دقیق با تمامی متعلقات
اکوساندر Hydrotrac Odomساخت آمریکا

 

اکوساندر Navisound 210 ساخت شرکت Teledyne-Reason کانادا

 

(Hemisphere R130) DGPS تک فرکانس با تصحیحات SBAS Beacon, ساخت کانادا
Tide Gauge تاید گیج فشاری HOBO Onset ساخت آمریکا جهت ثبت تراز سطح آب بطور خودکار و دراز مدت
تراز یاب دیجیتال TRIMBLE Dini 22 ساخت آمریکا جهت ترازیابی دقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *