گواهینامه ها

دریا نقشه پارسیان در زمینه های هیـدرو گـرافـی ، محـاسبات احجـام لایروبی،  نقشـه برداری و فتوگرامتری فعالیت مینماید و دارای گواهینامه های پایه 2 هیدروگرافی و نقشه برداری  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.

فعالترین مشاور نقشه برداری و هیدروگرافی

هیدروگرافی دقیق بستر دریا جهت نصب لوله ها در دریا و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی بستر

– هیدروگرافی و محاسبات احجام لایروبی با دقیق ترین دستگاهها و نرم افزارها و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی و ارائه دفترچه محاسبات

.

همکار شرکتهای داخلی و بین المللی

دریا نقشه پارسیان در پروژه های بزرگ میهن عزیزمان ایران و پروژهای خارجی در کشورهای همسایه با سازمان های دولتی و شرکتهای بزرگ داخلی و
بین المللی همکاری داشته است.
در تمامی پروژهای انجام شده، کارفرمایان محترم از خدمات این شرکت رضایت کامل داشته اند.

پروژه های انجام شده

تعریف هیدروگرافی (Hydrography)

هیدروگرافی (آبنگاری) شاخه‌ای از علوم ژئوماتیک و نقشه برداری که پیرامون تهیه نقشه و داده‌های مکانی و ارتفاعی از ژرفای آبها بحث می‌کند آب‌نگاری(Hydrography) نام دارد. بطور ویژه تمامی فعالیتهای تهیه نقشه از عمق دریا، اقیانوس، دریاچه‌های طبیعی و سدها و همچنین رودخانه‌ها در حیطه تخصصی دانش آبنگاری است. آب‌نگاری یا هیدروگرافی علمی در رابطه …

پروژه های هیدروگرافی

هیدروگرافی تالاب انزلی و رودخانه های مجاور (کارفرما: سازمان بنادر و دریا نوردی) هیدروگرافی اسکله بندر پتروشیمی پارس در عسلوبه جهت شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی هیدروگرافی از اسکله های بندر انزلی و کانال ورودی، با مقیاس 1:500 و محاسبات احجام لایروبی (کارفرما: اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان) آبان ماه 1393 …

تصاویر پروژه ها

هیدروگرافی تالاب آبکنار
RTK Positioning
GPS RTK Base Station
هیدروگرافی رودخانه های تالاب انزلی
اندازه گیری سرعت صوت با دستگاه ODOM DIGIBAR PRO
بنچ مارک نقشه برداری Bench Mark