گواهینامه ها

دریا نقشه پارسیان در زمینه های هیـدرو گـرافـی ، محـاسبات احجـام لایروبی،  نقشـه برداری و فتوگرامتری فعالیت مینماید و دارای گواهینامه های پایه 2 هیدروگرافی و نقشه برداری  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.

فعالترین مشاور نقشه برداری و هیدروگرافی

هیدروگرافی دقیق بستر دریا جهت نصب لوله ها در دریا و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی بستر

– هیدروگرافی و محاسبات احجام لایروبی با دقیق ترین دستگاهها و نرم افزارها و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی و ارائه دفترچه محاسبات

.

همکاران

همکار شرکتهای داخلی و بین المللی

دریا نقشه پارسیان در پروژه های بزرگ میهن عزیزمان ایران و پروژهای خارجی در کشورهای همسایه با سازمان های دولتی و شرکتهای بزرگ داخلی و
بین المللی همکاری داشته است.
در تمامی پروژهای انجام شده، کارفرمایان محترم از خدمات این شرکت رضایت کامل داشته اند.

پروژه های انجام شده

انجمن بین المللی حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی  PIANC یک سازمان جهانی است که آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی  برای زیرساخت های حمل و نقل آبی پایدار به بنادر، اسکله ها و آبراه ها ارائه می دهد. PIANC که در سال 1885 در کشور بلژیک …

تجهیزات مهندسی

تجهیزات هیدروگرافی و نقشه برداری شرکت دریا نقشه پارسیان GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5800 همراه با رادیـو مـودم 35 Wat جهت برداشت به روش RTK ساخت آمریکا اکوساندر Hydrotrac Odomساخت آمریکا توتال استیشن لایکا

تعریف هیدروگرافی (Hydrography)

هیدروگرافی (آبنگاری) شاخه‌ای از علوم ژئوماتیک و نقشه برداری که پیرامون تهیه نقشه و داده‌های مکانی و ارتفاعی از ژرفای آبها بحث می‌کند آب‌نگاری(Hydrography) نام دارد. بطور ویژه تمامی فعالیتهای تهیه نقشه از عمق دریا، اقیانوس، دریاچه‌های طبیعی و سدها و همچنین رودخانه‌ها در حیطه تخصصی دانش آبنگاری است. آب‌نگاری یا هیدروگرافی علمی در رابطه …

تصاویر پروژه ها

هیدروگرافی تالاب آبکنار
RTK Positioning
GPS RTK Base Station
هیدروگرافی رودخانه های تالاب انزلی
اندازه گیری سرعت صوت با دستگاه ODOM DIGIBAR PRO
بنچ مارک نقشه برداری Bench Mark

 

هیدروگرافی با اکوساندر مولتی بیم در بندر شهید رجایی   Multi beam Echosounder