تجهیزات

 

ردیف نام دستگاه تصویر تعداد توضیحات
1 GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5700ساخت آمریکا

GPS Trimble 5800 5700
GPS Trimble 5800 5700 دوفرکانسه
1 ست کامل  
2 GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5800  همراه با رادیـو مـودم 35 Wat   جهت برداشت به روش RTKساخت آمریکا 2 ست کامل  
3 GPS مولتی فرکانسIRO-PROبا قابلیت اتصال به سامانه شمیم

GPS IRO PRO RTK
GPS IRO PRO RTK
2 ست کامل قابلیت دریافت تصحیحات سامانه شمیماداره ثبت اسناد و املاک
4  (Hemisphere R130) DGPSتک فرکانس با تصحیحات SBAS Beacon,ساخت کانادا

Hemesphere GPS R130
Hemesphere GPS R130
2 ست کامل قابلیت دریافت تصحیحات ایستگاه های زمینی و ماهواره ای
5 اکوساندر Hydrotrac   Odomساخت آمریکا
Hydrotrac_ODOM & Trnsducerr MBB200-3
اکوساندر ساخت آمریکا Hydrotrac_ODOM & Trnsducerr MBB200-3

 

1 System جهت هیدروگرافی دقیق با تمامی متعلقات
6 دستگاه سرعت سنج صوت(DigibarPro Sound Velocity )ساخت شرکت ODOM  آمریکا

Digibarpro
Digibarpro Sound Velocity Profiler
1 System پیشرفته ترین دستگاه سرعت سنج صوت ساخت آمریکا جهت هیدروگرافی فوق العاده دقیق و تعیین سرعت صوت در لایه های مختلف آب و کالیبراسیون اکوساندر
7 اکوساندر Navisound 210 ساخت شرکت  Teledyne-Resonکانادا  

NAVISOUND 210 EchoSounder
Reson NAVISOUND 210 EchoSounder

 

1 System جهت هیدروگرافی دقیق با تمامی متعلقات
8 اکوساندر دو فرکانسه  Deso 20   ساخت شرکت  Atlas 
Deso_20 EchoSounder_Atlas
اکوساندر دوفرکانسه DESO 20 ساخت آمریکا شرکت Atlas

For Sale

1 System  
9 Wassp S3 Multi Beam Echo Sounder سیستم مولتی بیم 

Multibeam EchoSounder WASSP S3
Multibeam EchoSounder WASSP S3
1 System فناوری نوین هیدروگرافی در زمینه برداشت داده های عمق یابی
10 Multi Beam Echo SounderReson 9001سیستم مولتی بیم      

Reson Seabat 9001 Multi Beam EchoSounder
Reson Seabat 9001 Multi Beam EchoSounder اکوساندر مولتی بیم هیدروگرافی
1 System خریداری شده و در حال راه اندازی
11 ساید اسکن سونارGeoAcoustic Side Scan Sonar FISH Model 159D+ GeoAcoustic Tranceiver & GeoPro4
GeoAcoustic Side Scan Sonar 159D
GeoAcoustic Side Scan Sonar 159D ساید اسکن

    

یک ست کامل خریداری شده و در حال راه اندازی
12 ساید اسکن سونارEdgetech EG&G 272 T SideScan Sonar Towfish 

EG&G 272 Model Tow Fish
EG&G 272 Model Tow Fish ساید اسکن سونار
2 دستگاه خریداری شده و در حال راه اندازی
13 ساید اسکن سونار و ساب باتوم پروفایلرklein 532S-001D Deep Tow Sub-Bottom Profiler+Klein SideScan Sonar TowFish

Klein SideScan Sonar & Klein-532S Sub-bottom Profiler
Klein SideScan Sonar & Klein-532S Sub-bottom Profiler ساید اسکن سونار و ساب باتوم پروفایلر
1 دستگاه خریداری شده و در حال راه اندازی
14 ساید اسکن سونارWaverly SideScan Sonar Towfish  یک دستگاه خریداری شده و در حال راه اندازی
15 EG&G SPARKER SYSTEM EG & G 232A Power SupplyEG &G MODEL 231 TRIGGER CAPACITOR BANKTSS-307 B T.V.G AmplifierTSS-305 Swell FilterKROHN-HITE Model 3700       Sparker system For Sale
 sparker system comprises an impulsive energy source and a projector which emits acoustic energy, being towed behind the survey vessel. The projector can be a sparker which generates acoustic energy by discharging a high voltage pulse between electrodes, vaporizing water and thus generating a bubble which subsequently collapses, in a small volume around the electrodes, or a boomer which emits an acoustic pulse by rapid movement of a mechanical assembly when a large current is injected into a coil. 

EG&G Sparker Syestem TopSide
EG&G Sparker Syestem TopSide Sparker System for seismic solution in Hydrographic Survey

KROHN-Hite3700Filter_TSS_307B_TVG_Amplifier_TSS_305_Swell_FilterKROHN-Hite3700Filter_TSS_307B_TVG_Amplifier_TSS_305_Swell_Filter

EG-G_Sparker_Powersupply 232A_Capasitior_231-TRIGGER
EG-G_Sparker_Powersupply 232A_Capasitior_231-TRIGGER
8640A_Signal_Generator
8640A_Signal_Generator
TSS-307-B_TVG_Amplifier
TSS-307-B_TVG_Amplifier

8640A_Signal_Generator
8640A_Signal_Generator
1 System خریداری شده و در حال راه اندازی
16 Tide Gaugeتاید گیج فشاریHOBO Onsetساخت آمریکا    3  دستگاه جهت ثبت تراز سطح آب بطور خودکار و دراز مدت
17 HOBO Base Stationساخت آمریکا   1دستگاه جهت برنامه ریزی و تبادل اطلاعات محصولات HOBO ONSET
18 قایق موتوری 85 اسبمخصوص هیدروگرافی 2  
19 VAN Veen Gabنمونه بردار رسوب 1 دستگاه نمونه بردار رسوب از بستر دریا و سد
20 تراز یاب دیجیتال TRIMBLE Dini 22 ساخت آمریکا 1 دستگاه جهت ترازیابی دقیق
21 پهپاد فتوگرامتری Phantom 4 pro V2 1 دستگاه  
22 توتال استیشن لایکا سریULTRA TS06ساخت سویس  4 دستگاه  
23 توتال استیشن لایکا سریPower TS02ساخت سویس   5 دستگاه  
24 نیوو با متعلقات 2 دستگاه  
25 دستگاه GPS  دستی گارمین 3 دستگاه  
26 لپ تاپ 14 دستگاه  
27 کامپیوتر 4 دستگاه  
28 پلاتر HP T770  1 دستگاه 7 رنگ
29 بی سیم صحرایی با برد بلند و متوسط 15 دستگاه)  
30 ژالون تلسکوپی (2.15 متری ) 10 عدد  
31 ژالون تلسکوپی 5 متری 4 عدد جهت کار در جنگل و مناطق پر عارضه
32 سـه پـایـه ژالـن 4 عدد  
33 Tripod Fixer 2 عدد  
34 رفلکتور Round 10 عدد  
35 مینی رفلکتور 4 عدد  
36 سه پایه 10 عدد  
37 شاخص 5 متری 4 عدد  
38 باتری 75 وات و 90 وات به همراه شارژر برقی 10 عدد  
39 پهپاد فتوگرامتری و  تجهیزات و نرم افزار های مربوطه