آغاز عملیات هیدروگرافی بندر شیو

با دستور اداره کل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و با همکاری شرکت مهندسین مشاور دریا نقشه پارسیان، عملیات اجرایی هیدروگرافی بندر شیو در شهرستان پارسیان، در هفته دوم بهمن ماه 1401 ،  آغاز گردید.

در این پروژه از دقیق ترین تجهیزات هیدروگرافی و نرم افزارهای پیشرفته جهت عمق یابی و ترسیم نقشه های دریایی استفاده خواهد شد.

انجمن بین المللی حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی  PIANC یک سازمان جهانی است که آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی  برای زیرساخت های حمل و نقل آبی پایدار به بنادر، اسکله ها و آبراه ها ارائه می دهد.

PIANC که در سال 1885 در کشور بلژیک تأسیس گردیده است و یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌های علمی و تخصصی، با هدف ارتقاء دانش علمی و فنی  است که در طول سال‌ها تغییرات قابل‌توجهی داشته است و در زمینه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی  با بهره گیری از دانش و تجربیات بهترین متخصصان بین المللی ، بصورت موثر در بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی، در زمینه زیرساخت های ترابری، فعالیت مینماید.

در زمینه زیرساخت های ترابری

در قرن بیست و یکم جهت مواجهه با چالش هایی نظیر توسعه پایدار، تغییرات آب و هوا، نیاز به همکاری تمامی عوامل فعال در  طراحی ، ساخت و اجرای  زیرساخت های حمل و نقل آبی است و با سازگاری با طبیعت و استفاده از تکنولوژی های نوین، کمترین آسیب را به طبیعت رسانده و بهترین بهره را در زمینه های فنی و اقتصادی و زیست محیطی کسب نمود.

 

سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2010  به عنوان اولین و تنها عضو واجد شرایط در خاورمیانه به طور رسمی فعالیت خود را در انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی آغاز نموده است.  عضویت جمهوری اسلامی ایران در انجمن توسط مجلس شورای اسلامی به شماره مصوبه 30616/110  در تاریخ 06/06/1391 به تصویب رسیده است.

شرکت مهندسین مشاور دریا نقشه پارسیان به عنوان عضو فعال در زمینه فعالیت در طراحی و مشاوره و اجرای زیرساختهای دریایی، از سال 2021  با شماره عضویت 50958 ، بعنوان عضو حقوقی انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی  PIANC پذیرفته شده است و پرسنل فنی این شرکت در کنفرانسها و مجامع برگزار شده حضوری فعال داشته اند.

انجمن جهانی PIANC  شامل کمیسیون های تخصصی  ذیل میباشد:

کمیسیون ناوبری دریایی (MarCom)

کمیسیون ناوبری رودخانه ای (InCom)

کمیسیون محیط زیست (EnviCom)

کمیسیون ناوبری تفریحی (RecCom)

کمیسیون همکاری (CoCom)

کمیسیون متخصصین جوان (YP-Com)

کمیسیون ارتقا (ProCom)

کمیسیون مالی (FinCom)