تصاویر پروژه ها

هیدروگرافی تالاب آبکنار
RTK Positioning
GPS RTK Base Station
هیدروگرافی رودخانه های تالاب انزلی
اندازه گیری سرعت صوت با دستگاه ODOM DIGIBAR PRO
بنچ مارک نقشه برداری Bench Mark